Skip to content

Professionals

Op deze pagina kunt u de sociale kaart vinden van de gemeente Hollands Kroon als het gaat om hulpaanbod bij (problematiek gerelateerd aan) scheiding.

Er kan voor inwoners gebruik worden gemaakt van voorliggende preventieve hulp of, wanneer er sprake is van ‘scheidingsproblematiek’, van jeugdhulp. Er is een breed aanbod van interventies, trainingen en methodieken. Vanuit het wijkteam worden diverse van deze interventies aangeboden, waarbij sprake is van eclectische-integratieve hulp. Vanzelfsprekend is er voor elke inwoner hulp op maat en kiest men hierbij voor de hulpvorm die het best bij de situatie past.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op ouders

Voorliggende voorzieningen

Cursus Positief opvoeden (voor gescheiden ouders) - GGD

Omgaan met de gevolgen van een (echt)scheiding is niet altijd makkelijk. De cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders is bedoeld voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar, die in scheiding liggen of (net) gescheiden zijn en die willen leren omgaan met de veranderingen die een scheiding met zich meebrengt, voor zowel zichzelf als hun kind(eren).

Ouders kunnen zowel alleen deelnemen, of ter steun hun nieuwe partner meenemen. De cursus bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten die elk 2 uur duren en wordt afgesloten met een eindgesprek. Tijdens de cursus ontmoeten ouders max. 10 -12 andere ouders.

In de bijeenkomsten is aandacht voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en strategieën die kunnen helpen bij de veranderingen die bij een scheiding komen kijken, waarbij men leert omgaan met stress en boosheid, hoe ruzies kunnen worden voorkomen en hoe je een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning kunt vinden.

Online training “Aan alle gescheiden ouders”

Met behulp van deze online training leren ouders hoe ze pijn bij hun kinderen als gevolg van de scheiding kunnen beperken. De training bevat tips en verhalen van kinderen, video’s en adviezen van kindertherapeut Marsha Pinedo, een werkboek met oefeningen en het e-book ‘Aan alle gescheiden ouders’. In 6 modules, met steeds dezelfde overzichtelijke opbouw, komen alle thema’s rondom een scheiding aan bod.

Na deze online training hebben ouders geleerd;

• Wat er in hun kind omgaat zodat hun kind zich gezien en gehoord voelt.

• Hoe ze kunnen bijdragen aan het welzijn en geluk van hun kind door te handelen vanuit de rol als ouder, en niet vanuit de rol als (gekwetste) ex-partner.

• Hoe zij hun kind de vrijheid geven om openlijk van allebei de ouders te houden, waardoor hun kind zo min mogelijk negatieve gevolgen ervaart van de scheiding.

• Hoe zij hun kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden, zodat hun kind op den duur weer even gelukkig kan zijn als alle andere kinderen.

De training is kosteloos te volgen voor gescheiden ouders woonachtig in de gemeente Hollands Kroon Door op de aanmeldpagina hun gemeente in te vullen kunnen zij aan de training beginnen. Klik hier om naar de training te gaan.

Mediation

Bij een scheiding kan de communicatie tussen (ex)partners moeizaam gaan. Dit kan komen door emoties, onbegrip en/of wantrouwen. Bij mediation hebben (ex)partners zelf de regie en gaan zij samen met een neutrale en onafhankelijke deskundige (de mediator) om tafel om afspraken te maken die voor beiden acceptabel zijn, bijvoorbeeld over de kinderen, partner- of kinderalimentatie.

Mediation is gericht op maatwerk en op wat in uw situatie tot goede afspraken leidt. De kracht van mediation is juist om er samen uit te komen, zodat er sprake is van win-win. Wel zo prettig als (ex)partners na de scheiding nog veel met elkaar te maken krijgen.

Voorwaarde voor mediation is dat (ex)partners bereid zijn naar de ander te luisteren en open staan voor alternatieve oplossingen, die aansluiten bij individuele- en/of gemeenschappelijke belangen.

De kosten van mediation zijn vaak lager dan bij een gerechtelijke procedure. Wanneer aan de voorwaarde van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt voldaan, betaald de overheid een vast bedrag voor (een deel van) de kosten van de mediation.

Voor meer informatie over mediation, kan contact worden opgenomen voor een afspraak met het Juridisch Loket. Zij kunnen hierbij adviseren en verwijzen. Voor een afspraak kan men contact opnemen via de stel een vraag functie op deze site, of via 088 – 321 5000.

Hulpaanbod

Jeugdhulp aanbod

Ouderschap Blijft

Deze hulpvorm biedt ouderschaps- en omgangsbemiddeling. Ouderschap Blijft is een aanbod bedoeld voor scheidende of gescheiden ouders bij wie de communicatie over de kinderen en/of de omgang tussen de kinderen met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt door (chronische) conflicten tussen de ouders.

Aan de hand van o.a. psycho-educatie, mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering richt de interventie zich op het verbeteren van de communicatie tussen de ouders en het bewerkstelligen van regelmatige contacten tussen kind(eren) en hun beide ouders.

Kinderen uit de knel

Kinderen uit de Knel is een groepsinterventie met twee parallelle groepen, een voor ouders en een voor kinderen. De interventie is gericht op het verminderen van destructieve conflicten tussen ouders en het herstellen van het opvoedklimaat voor hun kinderen. Aan de interventie nemen zes gezinnen tegelijkertijd deel. Ook het sociale netwerk van het gezin wordt bij de interventie betrokken, ter ondersteuning hieraan.

Parallel hieraan wordt met de kinderen gewerkt aan toename van de veiligheidsbeleving en afname van hun stressbeleving door o.a. na te denken over hun wensen rondom verschillende thema’s en hoe deze met hun ouders kunnen worden besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek.

Parallel Solo Ouderschap (PSO)

Parallel Solo Ouderschap is individuele coaching van ouder(s). Het doel is dat de ouder zijn/haar focus op de strijd met de andere ouder verplaatst naar zijn/haar kind, waarbij de ouder de eigen opvoedsituatie en relatie met zijn kind centraal stelt, met respect voor de relatie van het kind met beide ouders.

De focus van PSO is het versterken van de ouder identiteit, zodat deze ouder opnieuw steviger kan staan in diens ouderschap, ook al blijft de situatie gespannen en conflictueus, met steeds het kind in beeld. Er wordt door middel van de cirkel van invloed met de ouder gezocht naar waar deze wel invloed op heeft.

De ouder leert zijn eigen emoties ten aanzien van de strijd en de andere ouder te reguleren en daarmee emotioneel beschikbaar zijn voor het kind. De ouder is zo in staat om het kind in de eigen situatie op een zo goed mogelijke manier te begeleiden.

SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak is een postrelationele therapie. Deze richt zich op (gescheiden) ouders met onderliggende verlieservaringen die bij de scheiding (zijn) komen kijken in plaats van op de zichtbare strijd die onderling wordt gevoerd. Dit kan het verlies van de relatie zijn, maar ook verlies van contact met de kinderen, of verlies van financiële zekerheid, huis en haard of de sociale omgeving. Door ruimte te geven aan deze verlieservaringen kan er ruimte ontstaan om op ouderniveau weer met elkaar samen te kunnen werken. De SCHIP-aanpak bestaat uit een aantal fases die de partners gezamenlijk doorlopen.

Door het inzetten van de SCHIP-aanpak worden ouders geholpen om als partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, zodat je verder kan als partners in ouderschap.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op kinderen

Voorliggende voorzieningen

Workshop Zandkastelen: ‘’En de kinderen scheiden mee’’ – GGD

De workshop geeft kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar handvatten om met de (aanstaande) scheiding om te gaan en/of beter te begrijpen wat er allemaal gebeurd. Het doel van de workshop is het voorkomen van problemen voortkomend uit een scheiding, het op gang brengen van de verwerking van een scheiding en het verminderen en/of voorkomen van miscommunicatie tussen ouders en kinderen. Kinderen kunnen ervaringen delen en ervaren hierbij dat zij niet ‘’de enige zijn’’.

Er vindt voor de start een aparte ouderbijeenkomst plaats. Ouders krijgen dan informatie over wat een scheiding betekent voor een kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juiste manier in gesprek te gaan met kinderen over de (aanstaande) scheiding.

Hulpaanbod

Jeugdhulp aanbod

Individuele Begeleiding

Wanneer een jeugdige moeite heeft met de veranderende situatie tijdens of na scheiding, het gevoel heeft tussen zijn ouders in te staan waardoor de onderlinge relaties verstoord raken en/of andere problemen ontstaan kan gebruik worden gemaakt van individuele begeleiding. Deze begeleiding kan zich onder andere richten op het vergroten van het zelfvertrouwen en probleemoplossende vaardigheden en het sterken van een jeugdige, in samenwerking met zijn/haar systeem, bij o.a. het omgaan met een nieuwe situatie na scheiding.

Speltherapie

Kinderen praten in het algemeen niet graag over hun gevoelens of problemen. Wanneer er sprake is van hevige emoties, heeft dat direct of indirect invloed op kinderen. Een kind kan dan in sommige gevallen vastlopen in zijn sociaal- emotionele ontwikkeling. In de spelkamer kan het kind spelenderwijs tonen wat er in zich omgaat. De speltherapeut ondersteunt het kind door mee te spelen, te observeren en woorden te geven aan het spel en de gevoelens van het kind. Speltherapie is geschikt voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Wanneer een kind speltherapie gaat volgen in het kader van scheiding, is het essentieel dat ouders ook samen aan het werk gaan. Wanneer er in de situatie van ouders niets verandert, is het effect van de hulpverlening op het kind minimaal.

Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is een groepsinterventie met twee parallelle groepen, een voor ouders en een voor kinderen. De interventie is gericht op het verminderen van destructieve conflicten tussen ouders en het herstellen van het opvoedklimaat voor hun kinderen. Aan de interventie nemen zes gezinnen tegelijkertijd deel. Ook het sociale netwerk van het gezin wordt bij de interventie betrokken, ter ondersteuning hieraan.

Parallel hieraan wordt met de kinderen gewerkt aan toename van de veiligheidsbeleving en afname van hun stressbeleving door o.a. na te denken over hun wensen rondom verschillende thema’s en hoe deze met hun ouders kunnen worden besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek.

Begeleid bezoek

Wanneer een omgangsregeling door omstandigheden heeft stilgelegen of nog niet is opgestart, kan het soms helpend zijn wanneer deze omgang een aantal keer begeleid wordt. Samen met de ouders/verzorgers wordt en plan opgemaakt om de omgang begeleid op te starten. De ondersteuning draagt bij aan de opbouw van het vertrouwen tussen de ouders, en biedt de mogelijkheid om te wennen aan een nieuwe situatie.

Samenwerken in het belang van het kind

Bekijk de Scheidingsplein Vodcast

Scheidingsplein agenda

Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten waaraan je kunt deelnemen. Tijdens deze avonden zijn er ervaringsdeskundigen en professionals aanwezig die jou kunnen helpen. Een bijeenkomst geeft altijd nieuwe inzichten en helpt écht. Daarom organiseren wij deze events regelmatig. Klik op de agenda om de eerstvolgende data te bekijken.

Aanvullende informatie 

Vragen?

Heeft u het gewenste aanbod niet kunnen vinden op deze pagina en heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met ons wijkteam via onderstaande knop.

Voor vragen over de deskundigheidsbevordering kunt u contact opnemen met vitaliteit@hollandskroon.nl.

Mail

vitaliteit@hollandskroon.nl

Mail je vraag aan het wijkteam

Je vraag komt direct bij het wijkteam van Hollands Kroon terecht. Zij zullen je zsm een reactie sturen. Je kunt ons alles vragen! Vul alsjeblieft je mailadres in zodat we je een reactie kunnen sturen.

Meer informatie?

Kijk hieronder ook eens naar andere websites over scheiden.

Gemeente Hollands Kroon

Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Wijkteam

088 321 5000
Vraag naar bureaudienst Jeugd. Bereikbaar tussen 09.00 en 13.00 uur. Belt u op andere kantooruren? Dan wordt er een terugbelverzoek voor u gemaakt.

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van diverse gemeenten in Noord Holland en hun ketenpartners. 

Meer informatie over dit initiatief en mogelijke samenwerkingen vindt u op deze pagina.

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

" class="jet-video-iframe" allowfullscreen allow="autoplay;encrypted-media" title="youtube Videospeler" data-lazy-load="https://www.youtube.com/embed/jBZmjjv-KOA?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&autoplay=0&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0">
Play Video