Skip to content

Scheidingsplein voor

(ex)Partners

Wanneer u besluit te gaan scheiden, komt er veel op u af. Naast de normale regelzaken en financiële afhandeling van een scheiding, is er ook veel te regelen voor de kinderen. Want ondanks dat u als partners uit elkaar gaat, blijf u als ouders met elkaar verbonden in de zorg voor jullie kinderen. Het is soms best even zoeken hoe u daar het beste vorm aan kan geven. Op deze pagina vindt u meer informatie over alles waar u zoal aan moet denken bij een scheiding. 

Ook voor kinderen verandert er veel bij een scheiding. Hun wereld staat op z’n kop. Alles wat ze dachten zeker te weten, is opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Voor kinderen is het vaak een verwarrende en onzekere periode, waar de een zich beter doorheen slaat dan de ander. Kinderen kunnen vaker boos of verdrietig zijn, meer aanhankelijk en angstig zijn, of zich juist terugtrekken. Maar kinderen kunnen soms ook gewoon lekker spelen, alsof er niets aan de hand is. Vaak wisselen deze momenten en stemmingen zich ook regelmatig af. En dat is heel normaal. Ook voor de kinderen vindt u allerlei tips op deze pagina. En heeft u ergens hulp bij nodig? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Een ingrijpende gebeurtenis

Scheiden en kinderen

Ondanks dat een scheiding voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis is, weten we ook dat veel kinderen zich goed kunnen aanpassen aan de veranderende situatie en het leven in twee gezinnen. Hoe een kind hiermee omgaat en of hij zich goed weet te herstellen hangt in grote mate af van hoe jullie als ouders met elkaar en met je kind omgaan in deze situatie. Zo weten we bijvoorbeeld dat kinderen zich beter kunnen aanpassen als:

Je blijft ouders

Het is belangrijk dat je als ouders blijft samenwerken rondom het ouderschap, afspraken kan maken en blijft communiceren.

Positief

Een kind mag regelmatig contact hebben met beide ouders en zorg dat jullie de kinderen daarin ook positief stimuleren. Het is fijn als je het leuk mag hebben bij je beide ouders.

Gewoon

Het is fijn als het levenbuiten de scheiding zoveel mogelijk door blijft lopen (zoals school, vrienden, sport, clubs).

Oog voor je kind

Het is belangrijk dat je als ouder oog blijft houden voor wat voor het kind fijn. Probeer dat centraal stellen in jullie besluiten, in plaats van eigen emoties, belangen en frustraties.

Emoties

Gun jezelf en je kinderen de tijd om emoties te verwerken. Gemiddeld duurt het 1 tot 2 jaar om een scheiding af te handelen.

Niet alleen!

Jullie staan er niet alleen voor: weet dat je terecht kan bij vrienden, familie, school van je kinderen en het wijkteam.

Open brief

Aan alle gescheiden ouders

Kijk hiervoor ook dit filmpje waarin de een brief wordt voorgelezen van kinderen van Villa Pinedo aan ‘alle gescheiden ouders’.

Video afspelen

kom er samen uit

De juridische procedure

Een scheiding wordt in Nederland door de rechter uitgesproken. Toch betekent dit niet dat u altijd een advocaat nodig heeft. Het is ook mogelijk om een scheiding te regelen via een mediator. Een mediator is een onafhankelijke professional die niet de belangen van u en/of uw partner behartigt. De mediator zal, als onafhankelijke derde, proberen in overleg met u en u uw partner tot afspraken te komen, die nodig zijn in het kader van de scheiding. Zo dient u onder andere afspraken te maken over:

Kinderen

Uw kinderen (denk hierbij aan afspraken over bijvoorbeeld kinderalimentatie en het opstellen van een ouderschapsplan).

Woning

Uw woning

Spullen

De verdeling van uw spullen.

Alimentatie

Partneralimentatie

Oude dag

De verdeling van uw pensioen.

Schulden

De verdeling van eventuele schulden.

Hoe gaat het is z’n werk?

Scheidingsprocedure

De afspraken die u moet vastleggen hangen af van uw specifieke situatie en bijvoorbeeld ook de voorwaarden waaronder u bent getrouwd. Ook een mediator kan u hierbij verder helpen. Hoe u in contact komt met een mediator ziet u in de video van het Juridisch Loket.

Komt u er in overleg met uw partner en ondersteuning van de mediator niet uit? Dan is het nodig om een advocaat in te schakelen. Voor juridische vragen over de scheidingsprocedure kunt u terecht op de website van het Juridisch Loket. Tevens zijn zij onder andere telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0800 8020. Vanaf 1 januari 2023 is het persoonlijk advies er alleen voor mensen die onder de Wrb grens vallen.

Video afspelen

Ondersteuning gedurende uw scheidingsproces

Emoties

Naast de praktische zaken die er geregeld moeten worden, is een scheiding ook emotioneel zwaar. Gevoelens van boosheid, verdriet, opluchting, angst en onzekerheid kunnen elkaar in een snel tempo afwisselen. Mensen die een scheiding hebben meegemaakt omschrijven de periode vaak als een emotionele achtbaan waarin je soms zelf geen richting meer kunt bepalen. Een soort roes. In deze achtbaan moet u echter wel cruciale beslissingen nemen over uw toekomst.

Is dit herkenbaar en wilt u (emotionele) ondersteuning gedurende uw scheidingsproces dan kunt u contact opnemen met het Serviceplein Heemskerk:
T 14 0251
info@servicepleinheemskerk.nl
W https://servicepleinheemskerk.nl

Wilt u (emotionele) ondersteuning voor uw kind dan kunt u contact opnemen met Centrum voor Jeugd en Gezin via 088 – 995 8484 of info@cjgkennemerland.nl. Als u meer informatie wilt over het hulpaanbod, kunt u op deze site kijken op de pagina voor professionals.

Fijn om duidelijk te hebben

Financieel

Het is fijn en belangrijk dat u zicht krijgt op hoe u er financieel voorstaat, nu en ook na jullie scheiding. Als u hier zelf alvast een inschatting van wilt maken, kunt u gebruik maken van de online en anonieme tool Geldplan Scheiden.

De gemeente helpt

Wat kan de gemeente voor u doen?

Uit onderzoek blijkt dat een (complexe) scheiding tussen ouders grote gevolgen kan hebben voor het welzijn van de kinderen. Vooral bij scheidingen waarbij de relatie tussen ouders ernstig is geëscaleerd (ook wel ‘vechtscheidingen’ genoemd), zijn de gevolgen hiervan vaak ook voor de kinderen. Dit leidt in uiterste gevallen zelfs tot de betrokkenheid van organisaties als Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Om deze reden heeft de gemeente dit ‘scheidingsplein’ ingericht en zijn er professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente beschikbaar om u en/of uw kinderen te ondersteunen tijdens of na de scheidingsprocedure. De gemeente acht het namelijk van groot belang dat de ondersteuning, ook aan kinderen in een dergelijke situatie, tijdig en passend wordt ingezet om te voorkomen dat de situatie in een dergelijk geval verder escaleert.

GEMEENTE HEEMSKERK

MET Heemskerk

Een relatie en alles wat in het leven gebeurt, kan spanningen met zich mee brengen. Problemen met geld of verschil van mening over de opvoeding van kinderen kunnen voor veel stress zorgen.

Het maatschappelijk werk kan u mogelijk helpen met relatiegesprekken. Samen kijken wij naar hoe u en uw partner de situatie beleven en naar factoren die daarop van invloed zijn. De manier van communiceren bijvoorbeeld, of verschillende verwachtingen. Het accent ligt op wat u wilt verbeteren in de relatie.

Soms kan een ruzie zo heftig worden dat u of uw partner gaat schelden, dreigen of fysiek geweld gebruikt. Dit kan voortkomen uit machteloosheid, maar dit moet wel stoppen. In nood moet u contact opnemen met de politie of Veilig Thuis.

Een scheiding heeft allerlei ingewikkelde aspecten. Wij zetten hulp in vanuit onze sociaal raadslieden. Wij kunnen u informeren over het opstellen van een ouderschapsplan en de procedure rondom een echtscheiding. Als u overweegt juridische hulp in te schakelen dan kunnen wij u de weg wijzen naar bijvoorbeeld een advocatenbureau dat gespecialiseerd is in echtscheidingen, of naar het Juridisch Loket. Afhankelijk van uw inkomen is het mogelijk een voorziening aan te vragen voor de kosten van een advocaat of bemiddelaar.

GEMEENTE HEEMSKERK

Jeugdmaatschappelijk werk

Meestal is aan het gedrag, de concentratie of de prestaties op school te merken dat er iets met een kind aan de hand is. Dit wordt veroorzaakt door psychische problemen, bijvoorbeeld omdat ouders sinds kort gescheiden zijn, omdat het kind gepest wordt of onvoldoende zelfvertrouwen heeft, et cetera. In zo’n geval kunnen de intern begeleider of mentor van de school het kind aanmelden bij de jeugdmaatschappelijk werker van Socius. Deze biedt leerlingen, ouders en docenten ondersteuning bij problemen die invloed hebben op het functioneren van het kind op school en thuis. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis.

U kunt terecht bij Serviceplein Heemskerk;
Maerten van Heemskerckstraat 1 (In het gemeentehuis)
1964EZ, Heemskerk
Maandag t/m woensdag: 09:00 tot 17:00 uur
Donderdag: 09:00 tot 20:00 uur
Vrijdag: 09:00 tot 12:30 uur
T 14 0251
E info@servicepleinheemskerk.nl
W https://servicepleinheemskerk.nl

Agenda

Inspiratiesessie - Leer kijken door de ogen van je kind!

Het kindperspectief in de scheiding

Twee jongeren met gescheiden ouders delen deze avond hun persoonlijke verhaal voor ouders die eraan denken om uit elkaar te gaan, of al uit elkaar zijn. Zo krijg je als aanwezige een inkijkje in het hoofd en hart van kinderen die betrokken zijn bij een scheiding. Ook krijg je tips en adviezen van deze ervaringsdeskundigen en leer je om de pijnlijke gevolgen voor kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Na de verhalen van de jongeren krijg je de kans om anoniem vragen aan hen te stellen. Ook zijn medewerkers van het wijkteam aanwezig om praktische vragen te beantwoorden.

Een scheiding heeft ook invloed op je omgeving. Denk aan opa’s, oma’s, nieuwe partners, broers, zussen, buren, beste vrienden. Ook zij zijn welkom deze avond. Je kunt maximaal twee mensen meenemen. De bijeenkomst is alleen voor volwassenen.

Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente samen met Villa Pinedo, de stichting voor kinderen met gescheiden ouders. Deelname is gratis.

Na afloop krijgen alle een informatiepakket cadeau met tools voor het hele gezin!
Met onder andere:
•  Boek voor kinderen met gescheiden ouders ‘Je hoeft het niet alleen te doen’;
•  Het boek ‘Aan alle gescheiden ouders’;
•  Vraag Maar! gesprekskaarten, het vragenspel voor ouder en kind(eren).

Je kan als ouder maximaal 2 personen meenemen.

Wil jij bij deze bijzondere avond zijn? 
Aanmelden kan via onderstaande button. Graag tot ziens!

3 oktober 2023

Locatie: ’t Stadsplein
Adres: Hoofdstraat 17, Bovenkarspel
Datum: 3 oktober 2023
Tijd: 19.30 – 21.00 (inloop 19.15)

Online Ouderbijeenkomsten over Scheiding

Graag informeren we u over Online Ouderbijeenkomsten over Scheiding. Ze staan open voor ouders en geïnteresseerden.

Wat houdt het aanbod in?
Het is een kosteloze, informatieve bijeenkomst voor gescheiden ouders, die online plaats vindt. Centraal staat het perspectief van het kind die een scheiding meemaakt en hoe je daar als ouders je kind in kan helpen. Dit aanbod is aanvullend op de begeleiding die ouders bij hun scheiding in uw gemeente al krijgen, en staat open voor ouders van alle gemeenten in Nederland.

Wie kunnen zich aanmelden?
Alle gescheiden ouders en hun netwerk (anoniem aanmelden kan); Alle geïnteresseerde professionals in uw regio;

Praktische gegevens:
De bijeenkomst wordt regelmatig georganiseerd.
Aanmelden en informatie over hierop data via: www.ouderbijeenkomsten.nl

Op de hoogte blijven of vragen?
Stuur een mail naar info@ouderbijeenkomsten.nl 

Aanmelden en meer info via: www.ouderbijeenkomsten.nl

Wij staan voor u klaar

Vragen en hulp:

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam of wanneer u kinderen heeft met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
T 14 0251
E info@servicepleinheemskerk.nl
W https://servicepleinheemskerk.nl

Als u meer informatie wilt over het hulpaanbod, kunt u op deze site kijken op de pagina voor professionals. Daarnaast kunt u kijken op de sociale kaart van de gemeente Velsen.en gezin. Als u meer informatie wilt over het hulpaanbod, kunt u op deze site kijken op de pagina voor professionals. Daarnaast kunt u kijken op de sociale kaart van de gemeente Velsen.

Partners zonder kinderen: Sociaal Wijkteam

Stel je vraag

aan het sociaal wijkteam

Bel

088 88 76 970

Partners met kinderen: CJG

Meer informatie

Meer informatie?

Meer informatie over de gevolgen van complexe scheidingen en de gevolgen hiervan voor kinderen kunt u vinden op de volgende pagina’s:

Stappenplan voor ouders

Download hier de flyer ‘Stappenplan scheiden voor ouders’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Gemeente Heemskerk

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ, Heemskerk

Serviceplein Heemskerk

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van diverse gemeenten in Noord Holland en hun ketenpartners. 

Meer informatie over dit initiatief en mogelijke samenwerkingen vindt u op deze pagina.

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

Play Video