Skip to content

Professionals

Het scheidingsplein is ontstaan vanuit de wens van alle gemeenten in Noord Holland Noord om hun inwoners vroegtijdig te ondersteunen bij een (voornemen tot) scheiding. Onze overkoepelende doelen zijn:

  • De-escalatie van scheidingen
  • Instroom in het gedwongen kader verlagen
  • Bijdragen aan dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien

Op deze pagina kun je de sociale kaart vinden van jouw gemeente. Er kan voor inwoners gebruik worden gemaakt van voorliggende preventieve hulp of, wanneer er sprake is van ‘scheidingsproblematiek’, van jeugdhulp. Vanzelfsprekend is er voor elke inwoner hulp op maat en kiest men hierbij voor de hulpvorm die het best bij de situatie past.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op ouders

Positief Opvoeden voor gescheiden ouders

Tijdens de cursus ontmoet je andere ouders die ook met problemen te maken hebben die bij een scheiding of het einde van een relatie komen kijken. De trainer oefent samen met jou nieuwe vaardigheden en strategieën. Die helpen je omgaan met de dagelijkse drama’s en moeilijkheden in je situatie. Hierdoor leer je omgaan met stress, boosheid en verandering. En leer je hoe je ruzies kunt oplossen en beter met je ex-partner kunt communiceren. Daarnaast ontvang je ook het werkboek Family Transitions om je te ondersteunen om je nieuwe ideeën in de praktijk te brengen.

Voor meer informatie of inschrijven, kunt u kijken op www.samenopgroeien.nu

Ouderschap Blijft

Deze hulpvorm biedt ouderschapsbemiddeling en omgangsbemiddeling. Ouderschap Blijft is een aanbod bedoeld voor scheidende of gescheiden ouders bij wie de communicatie over de kinderen en/ of de omgang tussen de kinderen met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt door (chronische) conflicten tussen de ouders.

De Krachtcentrale

De krachtcentrale is een cursus voor mensen met verschillende problemen. Zoals net gescheiden zijn, relatieproblemen, problemen op het werk, zich eenzaam voelen, onzeker weinig zelfvertrouwen hebben, moeizaam contact met anderen, de kinderen of met ouders. De cursus is voor iedereen die samen met anderen aan zijn of haar situatie wil werken.

De inhoud van de cursus wordt op maat gemaakt, afhankelijk van de vraag van de deelnemers.

Lotgenotengroepen

Heb je behoefte om jouw verhaal te delen met anderen die ook in jouw situatie hebben gezeten? Doe dan mee met een lotgenotengroep. De lotgenotengroepen komen een aantal keer bijeen om met elkaar verhalen te delen over de situatie. Dit wordt begeleidt door Sociaal Werkers van MET Heemskerk.

Kinderen uit de Knel

Een groepsprogramma voor gescheiden ouders met hun kinderen. De ouders werken in de oudergroep aan het doorbreken van destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. De kinderen maken in de kindergroep films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’.

Parallel Solo Ouderschap

Parallel Solo Ouderschap is individuele coaching van ouder(s). Het doel is dat ouder de focus van de strijd kan verplaatsen naar de kinderen, waarbij de ouder de eigen opvoedsituatie en relatie met zijn kind centraal stelt. De strijd met de andere ouder wordt zoveel mogelijk vermeden en achterwege gelaten. De ouder kan zijn eigen emoties ten aanzien van de strijd en de andere ouder reguleren en daarmee emotioneel beschikbaar zijn voor het kind. De ouder is zo in staat om het kind in de eigen situatie op een zo goed mogelijke manier de begeleiden.

SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak richt zich op de onderliggende verlieservaringen die bij de scheiding zijn komen kijken in plaats van op de zichtbare strijd die onderling wordt gevoerd. Dit kan het verlies van de relatie zijn, maar ook verlies van contact met de kinderen, verlies van financiële zekerheid, huis en haard of de sociale omgeving. Door ruimte te geven aan deze verlieservaringen kan er ruimte ontstaan om op ouderniveau weer samen met elkaar te kunnen werken. De duur van het traject kan per ouderstel verschillen en duurt gemiddeld tussen de 17 en 27 gesprekken. De gesprekken zijn met ouders samen met twee hulpverleners geschoold in de Schip-aanpak.

Villa Pinedo

Online training voor gescheiden ouders van Villa Pinedo

Met behulp van deze online training leren ouders hoe ze pijn bij hun kinderen als gevolg van de scheiding kunnen beperken. De training bevat tips en verhalen van kinderen, video’s en adviezen van kindertherapeut Marsha Pinedo, een werkboek met oefeningen en het eBook ‘Aan alle gescheiden ouders’. In 6 modules, met steeds dezelfde overzichtelijke opbouw, komen alle thema’s rondom een scheiding aan bod.

Na deze online training hebben ouders geleerd;
– wat er in hun kind omgaat zodat hun kind zich gezien en gehoord voelt.
– Hoe ze kunnen bijdragen aan het welzijn en geluk van hun kind door te handelen vanuit de rol als ouder, en niet vanuit de rol als (gekwetste) ex-partner.
– Hoe zij hun kind de vrijheid geven om openlijk van allebei de ouders te houden, waardoor hun kind zo min mogelijk negatieve gevolgen ervaart van de scheiding.
– Hoe zij hun kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden, zodat hun kind op den duur weer even gelukkig kan zijn als alle andere kinderen.

Mediation

Bij een scheiding kan de communicatie tussen (ex)partners moeizaam gaan. Dit kan komen door emoties, onbegrip en/of wantrouwen. Bij mediation hebben (ex)partners zelf de regie en gaan zij samen met een neutrale en onafhankelijke deskundige (de mediator) om tafel om afspraken te maken die voor beiden acceptabel zijn, bijvoorbeeld over de kinderen, partner- of kinderalimentatie.

Mediation is gericht op maatwerk en op wat in uw situatie tot goede afspraken leidt. De kracht van mediation is juist om er samen uit te komen, zodat er sprake is van win-win. Wel zo prettig als (ex)partners na de scheiding nog veel met elkaar te maken krijgen.

Voorwaarde voor mediation is dat (ex)partners bereid zijn naar de ander te luisteren en open staan voor alternatieve oplossingen, die aansluiten bij individuele- en/of gemeenschappelijke belangen.

De kosten van mediation zijn vaak lager dan bij een gerechtelijke procedure. Wanneer aan de voorwaarde van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt voldaan, betaald de overheid een vast bedrag voor (een deel van) de kosten van de mediation.

Voor meer informatie over mediation en andere vormen van rechtshulp kunt u contact opnemen met het Serviceplein.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op kind/jongeren

Zandkastelen & De kinderen scheiden mee

Deze workshops geeft kinderen van 6 t/m17 jaar handvatten om met de (aanstaande) echtscheiding om te gaan. Er vindt een aparte ouderbijeenkomst plaats. Ouders/opvoeders krijgen dan informatie over wat een echtscheiding betekent voor een kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juiste manier in gesprek te gaan met je kind over de echtscheiding. Er wordt ook aandacht besteed aan de inhoud van workshop voor de kinderen: samen met acht tot tien leeftijdsgenoten gaat je kind onder begeleiding van twee trainers op een ontspannen wijze aan de slag. Alles mag niks moet.

Villa Pinedo

Stichting Villa Pinedo helpt kinderen waarvan de ouders in een scheiding liggen. Door de inzet van (vrijwillige) ervaringsdeskundigheid wordt een hulpvraag gekoppeld aan een buddy. Zij gaan met elkaar in gesprek, en door middel van ervaringsdeskundigheid wordt het kind geholpen. Zijn er ook zorgwekkende signalen? Dan kan de vrijwilliger professionele ondersteuning inschakelen.

Daarnaast heeft Villa Pinedo ook een forum waar (anoniem) vragen gesteld kunnen worden. Ook hebben zij handreikingen voor kinderen die zij met hun ouders kunnen delen om het gesprek over de scheiding aan te gaan.

En de kinderen scheiden mee

door het GGD

De workshop geeft kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar handvatten om met de (aanstaande) scheiding om te gaan en/of beter te begrijpen wat er allemaal gebeurd. Het doel van de workshop is het voorkomen van problemen voortkomend uit een scheiding, het op gang brengen van de verwerking van een scheiding en het verminderen en/of voorkomen van miscommunicatie tussen ouders en kinderen. Kinderen kunnen ervaringen delen en ervaren hierbij dat zij niet ‘’de enige zijn’’.

Er vindt voor de start een aparte ouderbijeenkomst plaats. Ouders krijgen dan informatie over wat een scheiding betekent voor een kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juiste manier in gesprek te gaan met kinderen over de (aanstaande) scheiding.

PIEP zei de Muis

PIEP zei de Muis is een training voor kinderen van 4 tot 8 jaar die extra steun nodig hebben omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van stress en spanningen.

Soms gebeuren er dingen in een gezin die voor extra spanning kunnen zorgen, zoals een ouder die ernstig ziek is, een scheiding, ruzies, geweld, overlijden of een ziek broertje of zusje. Tijdens de PIEP zei de muis training leren kinderen op een speelse manier eigen gevoelens en emoties te ervaren en ook hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Billy Boem

 

Billy Boem is een training voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die extra steun nodig hebben omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van stress en spanningen.

Kinderen vinden het soms moeilijk om met hun ouders te praten over hun problemen. Ze willen geen extra last zijn voor hun ouders, of ze weten niet hoe ze met hun gevoel om moeten gaan. Dit kan veel spanning met zich mee brengen. Tijdens de training Billy Boem, merken zij dat ze niet de enige zijn en leren zij hoe hiermee om te kunnen gaan.

Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is een groepsinterventie met twee parallelle groepen, een voor ouders en een voor kinderen. De interventie is gericht op het verminderen van destructieve conflicten tussen ouders en het herstellen van het opvoedklimaat voor hun kinderen. Aan de interventie nemen zes gezinnen tegelijkertijd deel. Ook het sociale netwerk van het gezin wordt bij de interventie betrokken, ter ondersteuning hieraan.

Parallel hieraan wordt met de kinderen gewerkt aan toename van de veiligheidsbeleving en afname van hun stressbeleving door o.a. na te denken over hun wensen rondom verschillende thema’s en hoe deze met hun ouders kunnen worden besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek.

Begeleid bezoek

Wanneer een omgangsregeling door omstandigheden heeft stilgelegen of nog niet is opgestart, kan het soms helpend zijn wanneer deze omgang een aantal keer begeleid wordt. Samen met de ouders/verzorgers wordt en plan opgemaakt om de omgang begeleid op te starten. De ondersteuning draagt bij aan de opbouw van het vertrouwen tussen de ouders, en biedt de mogelijkheid om te wennen aan een nieuwe situatie.

Samenwerken in het belang van het kind

Bekijk de Scheidingsplein Vodcast

Scheidingsplein agenda

We hebben het afgelopen jaar twee keer een bijeenkomst voor professionals georganiseerd. Ook het komende jaar zullen wij een bijeenkomst organiseren, maar de datum en locatie hiervan zijn momenteel nog niet bekend.

Houd de agenda in de gaten voor updates. Tevens zullen wij middels de nieuwsbrief de nieuwe datum bekend maken onder de deelnemende gemeenten.

Aanvullende informatie 

Vragen?

Dit is een greep uit de mogelijkheden voor ouders en kinderen. Voor verdere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het Serviceplein Heemskerk via 14-0251, via info@servicepleinheemskerk.nl of via ondestaande knop!

Mail het Serviceplein

info@servicepleinheemskerk.nl

Mail je vraag aan het Serviceplein

Je vraag komt direct bij het Serviceplein Heemskerk van Heemskerk terecht. Zij zullen je zsm een reactie sturen. Je kunt ons alles vragen! Vul alsjeblieft je mailadres in zodat we je een reactie kunnen sturen.

Meer informatie?

Kijk hieronder ook eens naar andere websites over scheiden.

Gemeente Heemskerk

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ, Heemskerk

Serviceplein Heemskerk

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van diverse gemeenten in Noord Holland en hun ketenpartners. 

Meer informatie over dit initiatief vindt u op deze pagina.

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

" class="jet-video-iframe" allowfullscreen allow="autoplay;encrypted-media" title="youtube Videospeler" data-lazy-load="https://www.youtube.com/embed/jBZmjjv-KOA?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&autoplay=0&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0">
Play Video