Skip to content

Scheidingsplein voor

Professionals

Op deze pagina kunt u de sociale kaart vinden van de gemeente Heemskerk als het gaat om het hulpaanbod bij problematiek gerelateerd aan scheiding.

De doelgroep ‘scheidingsproblematiek’ is groot, zo ook het aanbod van interventies, trainingen, methodieken etc. De gemeente Heemskerk heeft een overzicht gemaakt van het (hulp)aanbod waarover we u graag willen informeren. De keuze hiervoor is mede gebaseerd op de werkzaamheid van de interventie. Vanzelfsprekend is er voor elke inwoner hulp op maat en kiest men zelf voor de hulpvorm die het best bij de situatie past.

Tevens vindt u in de agenda informatie over trainingen en deskundigheidsbevordering. Klik hier om direct naar de agenda te gaan.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op ouders

Positief Opvoeden voor gescheiden ouders

Tijdens de cursus ontmoet je andere ouders die ook met problemen te maken hebben die bij een scheiding of het einde van een relatie komen kijken. De trainer oefent samen met jou nieuwe vaardigheden en strategieën. Die helpen je omgaan met de dagelijkse drama’s en moeilijkheden in je situatie. Hierdoor leer je omgaan met stress, boosheid en verandering. En leer je hoe je ruzies kunt oplossen en beter met je ex-partner kunt communiceren. Daarnaast ontvang je ook het werkboek Family Transitions om je te ondersteunen om je nieuwe ideeën in de praktijk te brengen.

Voor meer informatie of inschrijven, kunt u kijken op www.samenopgroeien.nu

Ouderschap Blijft

Deze hulpvorm biedt ouderschapsbemiddeling en omgangsbemiddeling. Ouderschap Blijft is een aanbod bedoeld voor scheidende of gescheiden ouders bij wie de communicatie over de kinderen en/ of de omgang tussen de kinderen met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt door (chronische) conflicten tussen de ouders.

Kinderen uit de Knel

Een groepsprogramma voor gescheiden ouders met hun kinderen. De ouders werken in de oudergroep aan het doorbreken van destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. De kinderen maken in de kindergroep films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’.

Parallel Solo Ouderschap

Parallel Solo Ouderschap is individuele coaching van ouder(s). Het doel is dat ouder de focus van de strijd kan verplaatsen naar de kinderen, waarbij de ouder de eigen opvoedsituatie en relatie met zijn kind centraal stelt. De strijd met de andere ouder wordt zoveel mogelijk vermeden en achterwege gelaten. De ouder kan zijn eigen emoties ten aanzien van de strijd en de andere ouder reguleren en daarmee emotioneel beschikbaar zijn voor het kind. De ouder is zo in staat om het kind in de eigen situatie op een zo goed mogelijke manier de begeleiden.

Schip-aanpak

De Schip-aanpak richt zich op de onderliggende verlieservaringen die bij de scheiding zijn komen kijken in plaats van op de zichtbare strijd die onderling wordt gevoerd. Dit kan het verlies van de relatie zijn, maar ook verlies van contact met de kinderen, verlies van financiële zekerheid, huis en haard of de sociale omgeving. Door ruimte te geven aan deze verlieservaringen kan er ruimte ontstaan om op ouderniveau weer samen met elkaar te kunnen werken. De duur van het traject kan per ouderstel verschillen en duurt gemiddeld tussen de 17 en 27 gesprekken. De gesprekken zijn met ouders samen met twee hulpverleners geschoold in de Schip-aanpak.

Aanvullend heeft Parlan tevens een hulpaanbod op maat. Denk hierbij aan systeemtherapie, verliesverwerking, traumabehandeling voor kinderen/jongeren en video interactie begeleiding om het contact tijdens ouder en kind te verbeteren gedurende de scheidingssituatie.

Villa Pinedo

Online training voor gescheiden ouders van Villa Pinedo

Met behulp van deze online training leren ouders hoe ze pijn bij hun kinderen als gevolg van de scheiding kunnen beperken. De training bevat tips en verhalen van kinderen, video’s en adviezen van kindertherapeut Marsha Pinedo, een werkboek met oefeningen en het eBook ‘Aan alle gescheiden ouders’. In 6 modules, met steeds dezelfde overzichtelijke opbouw, komen alle thema’s rondom een scheiding aan bod.

Na deze online training hebben ouders geleerd;
– wat er in hun kind omgaat zodat hun kind zich gezien en gehoord voelt.
– Hoe ze kunnen bijdragen aan het welzijn en geluk van hun kind door te handelen vanuit de rol als ouder, en niet vanuit de rol als (gekwetste) ex-partner.
– Hoe zij hun kind de vrijheid geven om openlijk van allebei de ouders te houden, waardoor hun kind zo min mogelijk negatieve gevolgen ervaart van de scheiding.
– Hoe zij hun kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden, zodat hun kind op den duur weer even gelukkig kan zijn als alle andere kinderen.

De training is kosteloos te volgen voor ouders uit Haarlem en Zandvoort. Bij het CJG kunt u navragen hoe u zich hiervoor opgeeft.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op kind/jongeren

Kinderen In Een Scheiding (KIES)

KIES is een preventief hulpprogramma. Het betreft een lotgenotengroep voor kinderen in echtscheidingssituaties. De kinderen ervaren dat ze niet de enigen zijn. Spelenderwijs leren ze overeenkomsten en verschillen herkennen tussen hun eigen situatie en die van anderen uit de groep.

Voor meer informatie of inschrijven, kunt u kijken op www.samenopgroeien.nu

Agenda

We hebben het afgelopen jaar twee keer een bijeenkomst voor professionals georganiseerd. Ook het komende jaar zullen wij een bijeenkomst organiseren, maar de datum en locatie hiervan zijn momenteel nog niet bekend.

Houd de agenda in de gaten voor updates. Tevens zullen wij middels de nieuwsbrief de nieuwe datum bekend maken onder de deelnemende gemeenten.

Professionals: Het kind-perspectief in de scheiding

We organiseren deze ochtend samen met stichting Villa Pinedo en de 15 gemeenten die bij het Scheidingsplein aangesloten zijn. We willen kennis en inspiratie delen, professionals meenemen in het kind-perspectief tijdens een scheiding en vooral ook gelegenheid geven om professionals met elkaar en het regionale aanbod in verbinding te brengen. Ook zullen we aan iedereen het Scheidingsplein presenteren.

Programma: 
9.00 – Inloop met koffie/thee
9.30 – Opening door Harmke Bergenhenegouwen
9.45 – Presentatie scheidingsplein
10.00 – Villa Pinedo: sessie met ervaringsdeskundigen
11.00 – Pauze met een gebakje
11.30 – Mini-workshops en tafelgesprekken
12.40 – Afronding
13.00 – Er is ruimte om nog te netwerken onder het genot van een wrap en koffie/thee/fris

TIP: neem deze bijeenkomst zelf op in het extra deel van je deskundigheidsbevordering.

23 februari 2023

Tijd: 09.30 -13.00 uur
Locatie: Kennemer Theater Beverwijk

Inspiratiesessie - Leer kijken door de ogen van je kind!

Ouder bijeenkomst: Het kindperspectief in de scheiding

U kunt ouders en betrokkenen op deze bijeenkomst attenderen.

Online Ouderbijeenkomsten over Scheiding

Graag informeren we u over Online Ouderbijeenkomsten over Scheiding. Ze staan open voor ouders en geïnteresseerden.

Wat houdt het aanbod in?
Het is een kosteloze, informatieve bijeenkomst voor gescheiden ouders, die online plaats vindt. Centraal staat het perspectief van het kind die een scheiding meemaakt en hoe je daar als ouders je kind in kan helpen. Dit aanbod is aanvullend op de begeleiding die ouders bij hun scheiding in uw gemeente al krijgen, en staat open voor ouders van alle gemeenten in Nederland.

Wie kunnen zich aanmelden?
Alle gescheiden ouders en hun netwerk (anoniem aanmelden kan); Alle geïnteresseerde professionals in uw regio;

Praktische gegevens:
De bijeenkomst wordt regelmatig georganiseerd.
Aanmelden en informatie over hierop data via: www.ouderbijeenkomsten.nl

Op de hoogte blijven of vragen?
Stuur een mail naar info@ouderbijeenkomsten.nl 

Aanmelden en meer info via: www.ouderbijeenkomsten.nl

Aanvullende informatie 

Vragen?

Dit is een greep uit de mogelijkheden voor ouders en kinderen. Om het aanbod van de ingekochte zorg door de gemeente Heemskerk voor de verwijzer overzichtelijker te maken is de app ‘Hulp in Beeld’ ontwikkeld. In deze app kunt u alle zorgaanbieders vinden met de mogelijkheden. Ook kunt u een kijkje nemen op de sociale kaart van de gemeente Heemskerk. Heeft u het gewenste aanbod niet kunnen vinden of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met het Informatie & Adviesteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin info@cjgkennemerland.nl of 088 – 995 8484.

Stel uw vraag

aan het wijkteam

Mail

info@cjgkennemerland.nl

Gemeente Heemskerk

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ, Heemskerk

Serviceplein Heemskerk

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van diverse gemeenten in Noord Holland en hun ketenpartners. 

Meer informatie over dit initiatief en mogelijke samenwerkingen vindt u op deze pagina.

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

Play Video