Skip to content

Professionals

Het scheidingsplein is ontstaan vanuit de wens van alle gemeenten in Noord Holland Noord om hun inwoners vroegtijdig te ondersteunen bij een (voornemen tot) scheiding. Onze overkoepelende doelen zijn:

  • De-escalatie van scheidingen
  • Instroom in het gedwongen kader verlagen
  • Bijdragen aan dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien

Op deze pagina kun je de sociale kaart vinden van jouw gemeente. Er kan voor inwoners gebruik worden gemaakt van voorliggende preventieve hulp of, wanneer er sprake is van ‘scheidingsproblematiek’, van jeugdhulp. Vanzelfsprekend is er voor elke inwoner hulp op maat en kiest men hierbij voor de hulpvorm die het best bij de situatie past.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op ouders

Online training en ouderbijeenkomsten

Via het scheidingsplein kunnen ouders deelnemen aan een onlinetraining over de scheiding. Ook kunnen ouders een aantal keer per jaar een ouderavond bezoeken. De focus van deze trainingen is het kind-perspectief in de scheiding. Ouders leren hoe hun kind de scheiding kan ervaren. En hoe ze zo goed mogelijk voor hun kind kunnen zorgen in de scheiding.

ScheidingsATLAS

De scheidingsATLAS is een training voor ouders. Het doel is dat ouders het scheidingstraject goed doorkomen. Met elkaar, voor de kinderen, en voor de ouders zelf. Thema’s die aan bod komen, zijn:

  • Invloed van de scheiding op je kind
  • Samenwerken in het ouderschap
  • In gesprek blijven met de andere ouder
  • Positief opvoeden
  • Goed voor jezelf zorgen

Cursus Positief Opvoeden

(2-12 jaar)

Deze cursus helpt de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag. De cursus is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (2-12 jaar) met problemen in hun gedrag én die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding.

SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak richt zich op de onderliggende verlieservaringen die bij de scheiding zijn komen kijken in plaats van op de zichtbare strijd die onderling wordt gevoerd. Dit kan het verlies van de relatie zijn, maar ook verlies van contact met de kinderen, verlies van financiële zekerheid, huis en haard of de sociale omgeving. Door ruimte te geven aan deze verlieservaringen kan er ruimte ontstaan om op ouderniveau weer samen met elkaar te kunnen werken. De duur van het traject kan per ouderstel verschillen en duurt gemiddeld tussen de 17 en 27 gesprekken. De gesprekken zijn met ouders samen met twee hulpverleners geschoold in de SCHIP-aanpak.

Villa Pinedo

Online training voor gescheiden ouders van Villa Pinedo

Met behulp van deze online training leren ouders hoe ze pijn bij hun kinderen als gevolg van de scheiding kunnen beperken. De training bevat tips en verhalen van kinderen, video’s en adviezen van kindertherapeut Marsha Pinedo, een werkboek met oefeningen en het eBook ‘Aan alle gescheiden ouders’. In 6 modules, met steeds dezelfde overzichtelijke opbouw, komen alle thema’s rondom een scheiding aan bod.

Na deze online training hebben ouders geleerd;
– wat er in hun kind omgaat zodat hun kind zich gezien en gehoord voelt.
– Hoe ze kunnen bijdragen aan het welzijn en geluk van hun kind door te handelen vanuit de rol als ouder, en niet vanuit de rol als (gekwetste) ex-partner.
– Hoe zij hun kind de vrijheid geven om openlijk van allebei de ouders te houden, waardoor hun kind zo min mogelijk negatieve gevolgen ervaart van de scheiding.
– Hoe zij hun kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden, zodat hun kind op den duur weer even gelukkig kan zijn als alle andere kinderen.

De training is kosteloos te volgen voor ouders uit Haarlem en Zandvoort. Bij het CJG kunt u navragen hoe u zich hiervoor opgeeft.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op kind/jongeren

Buddy’s voor kinderen

Stichting Villa Pinedo heeft gratis buddy programma’s voor kinderen en jongeren. Hier kunnen zij anoniemchatten met een ervaringsdeskundige jongere. Deze chats worden gemonitord door Villa Pinedo. Bij zorgelijke situaties worden kinderen doorverwezen naar de juiste partij.

De kinderen scheiden mee

Deze workshops geeft kinderen van 6 t/m 17 jaar handvatten om met de (aanstaande) echtscheiding om te gaan. Er vindt een aparte ouderbijeenkomst plaats. Ouders/opvoeders krijgen dan informatie over wat een echtscheiding betekent voor een kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juiste manier in gesprek te gaan met je kind over de echtscheiding. Er wordt ook aandacht besteed aan de inhoud van workshop voor de kinderen: samen met acht tot tien leeftijdsgenoten gaat je kind onder begeleiding van twee trainers op een ontspannen wijze aan de slag. Alles mag niks moet.

Kinderen In Een Scheiding Situaties (KIES)

KIES is een preventief hulpprogramma. Er zijn lotgenoten groepen voor kinderen en jongeren in echtscheidingssituaties. De kinderen leren praten over de scheiding en ervaren dat ze niet de enigen zijn. Spelenderwijs leren ze overeenkomsten en verschillen herkennen tussen hun eigen situatie en die van anderen uit de groep. Kinderen en ouders komen door de KIES training in gesprek met elkaar over de scheiding en krijgen handreikingen om elkaars positie beter te kunnen zien en begrijpen.

Begeleid bezoek

Soms ligt een omgangsregeling door de situatie stil. En soms is de omgangsregeling nog niet begonnen. Dan kan het helpen dat de omgang een aantal keer begeleid wordt. Een (jeugd)professional kan samen met de ouders een plan maken om de omgang weer op te starten onder begeleiding. De begeleiding draagt bij aan de opbouw van het vertrouwen tussen ouders. Ook kunnen ouders en kinderen zo wennen aan de nieuwe situatie.

Samenwerken in het belang van het kind

Bekijk de Scheidingsplein Vodcast

Scheidingsplein agenda

Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten waaraan je kunt deelnemen. Tijdens deze avonden zijn er ervaringsdeskundigen en professionals aanwezig die jou kunnen helpen. Een bijeenkomst geeft altijd nieuwe inzichten en helpt écht. Daarom organiseren wij deze events regelmatig. Klik op de agenda om de eerstvolgende data te bekijken.

Aanvullende informatie 

Vragen?

Dit is een greep uit de mogelijkheden voor ouders en kinderen. Om het aanbod van de ingekochte zorg door de gemeente Velsen voor de verwijzer overzichtelijker te maken is de app ‘Hulp in Beeld’ ontwikkeld. In deze app kunt u alle zorgaanbieders vinden met de mogelijkheden. Ook kunt u een kijkje nemen op de sociale kaart van de gemeente Velsen. Heeft u het gewenste aanbod niet kunnen vinden of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met het Informatie & Adviesteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin info@cjgkennemerland.nl of 088 – 995 8484.

Mail het CJG

info@cjgkennemerland.nl

Bel het CJG

088 – 995 8484

Mail je vraag aan het wijkteam

Je vraag komt direct bij het wijkteam van CJG van Velsen terecht. Zij zullen je zsm een reactie sturen. Je kunt ons alles vragen! Vul alsjeblieft je mailadres in zodat we je een reactie kunnen sturen.

Meer informatie?

Kijk hieronder ook eens naar andere websites over scheiden.

Gemeente Velsen

Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Sociaal Wijkteam

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van diverse gemeenten in Noord Holland en hun ketenpartners. 

Meer informatie over dit initiatief vindt u op deze pagina.

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

" class="jet-video-iframe" allowfullscreen allow="autoplay;encrypted-media" title="youtube Videospeler" data-lazy-load="https://www.youtube.com/embed/jBZmjjv-KOA?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&autoplay=0&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0">
Play Video