Skip to content
logo oranje 2023

Professionals

Het scheidingsplein is ontstaan vanuit de wens van alle gemeenten in Noord Holland Noord om hun inwoners vroegtijdig te ondersteunen bij een (voornemen tot) scheiding. Onze overkoepelende doelen zijn:

  • De-escalatie van scheidingen
  • Instroom in het gedwongen kader verlagen
  • Bijdragen aan dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien

Op deze pagina kun je de sociale kaart van de voorliggende voorzieningen in jouw gemeente vinden. Kies hieronder voor jouw gemeente voor meer informatie over het hulpaanbod per gemeente.

Hieronder hebben we enkele voorliggende vormen van hulp genoemd die in alle gemeenten beschikbaar zijn. Wil je weten wat er in jouw gemeente voor specialistische hulp beschikbaar is? Zoek dan contact met jouw lokale wijkteam.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op ouders

Online training en ouderbijeenkomsten

Via het scheidingsplein kunnen ouders deelnemen aan een onlinetraining over de scheiding. Ook kunnen ouders een aantal keer per jaar een ouderavond bezoeken. De focus van deze trainingen is het kind-perspectief in de scheiding. Ouders leren hoe hun kind de scheiding kan ervaren. En hoe ze zo goed mogelijk voor hun kind kunnen zorgen in de scheiding.

Mediation

Mediation is gericht op maatwerk en op wat in elke situatie tot goede afspraken leidt. Het doel van mediation is om er samen uit te komen en zonder ernstige conflicten uit elkaar te gaan. Bij mediation hebben (ex)partners zelf de regie en gaan zij samen met een neutrale en onafhankelijke deskundige (de mediator) om tafel om afspraken te maken die voor beiden acceptabel zijn, bijvoorbeeld over de kinderen, partner- of kinderalimentatie.

Voorwaarde voor mediation is dat (ex)partners bereid zijn naar de ander te luisteren en open staan voor alternatieve oplossingen, die aansluiten bij individuele- en/of gemeenschappelijke belangen.

Mediation is in sommige gemeenten beschikbaar via het wijkteam of maatschappelijk werk. Neem daarvoor contact op met jouw gemeente, of klik hier om naar de pagina van jouw gemeente te gaan. Wanneer aan de voorwaarde van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt voldaan, betaalt de overheid een vast bedrag voor (een deel van) de kosten van de mediation. In dat geval kunnen mensen bij het Juridisch Loket terecht voor meer informatie en doorverwijzing naar een mediator.

Cursus Positief Opvoeden

(2-12 jaar)

Deze cursus helpt de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag. De cursus is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (2-12 jaar) met problemen in hun gedrag én die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding. De cursus is niet specifiek op scheiden gericht, maar kan wel helpen bij opvoedvragen. Kijk op de pagina van jouw regionale GGD voor meer details over deze cursus.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op kind/jongeren

Buddy’s voor kinderen

Stichting Villa Pinedo heeft gratis buddy programma’s voor kinderen en jongeren. Hier kunnen zij anoniemchatten met een ervaringsdeskundige jongere. Deze chats worden gemonitord door Villa Pinedo. Bij zorgelijke situaties worden kinderen doorverwezen naar de juiste partij. Zie voor meer info de site van Villa Pinedo.

Begeleid bezoek

Soms ligt een omgangsregeling door de situatie stil. En soms is de omgangsregeling nog niet begonnen. Dan kan het helpen dat de omgang een aantal keer begeleid wordt. Een (jeugd)professional kan samen met de ouders een plan maken om de omgang weer op te starten onder begeleiding. De begeleiding draagt bij aan de opbouw van het vertrouwen tussen ouders. Ook kunnen ouders en kinderen zo wennen aan de nieuwe situatie.

Samenwerken in het belang van het kind

Bekijk de Scheidingsplein Vodcast

Scheidingsplein agenda

Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten waaraan je kunt deelnemen. Tijdens deze avonden zijn er ervaringsdeskundigen en professionals aanwezig die jou kunnen helpen. Een bijeenkomst geeft altijd nieuwe inzichten en helpt écht. Daarom organiseren wij deze events regelmatig. Klik op de agenda om de eerstvolgende data te bekijken.

scheidingsplein okt2022

Aanvullende informatie 

Vragen?

Wil je actief bijdragen aan de aanpak van scheidingsproblematiek van jouw gemeente? Of wil je een samenwerking met het wijkteam opzetten?
Neem dan contact met ons op via het formulier hiernaast. Of mail of bel ons.

Mail je vraag aan het wijkteam

Meer informatie?

Kijk hieronder ook eens naar andere websites over scheiden.

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van diverse gemeenten in Noord Holland en hun ketenpartners. 

Meer informatie over dit initiatief en mogelijke samenwerkingen vindt u op deze pagina.

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

Play Video

Bijeenkomst

Het kind-perspectief in de scheiding

Tijdens deze bijeenkomst delen twee jongeren met gescheiden ouders hun persoonlijke verhaal met (net of nog net niet) gescheiden ouders en hun netwerk.

U bent van harte welkom op 17 februari 2022 van 20.00 tot 21.30 uur aan De Verwachting 1 in Anna Paulowna.