Skip to content
scheidingsplein vodcast logo

Scheidingsplein Video Podcast
voor professionals

Samenwerken in het belang van het kind

In deze 6-delige vodcast serie van Het Scheidingsplein gaan inspirerende professionals en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek over de aanpak van complexe scheidingen. Hier kun je alle gesprekken per specialisatie nog eens rustig terugkijken.

Presentatie: Merel van Dorp

Introductie

Marleen Ton (projectleider Scheidingsplein) licht toe dat het platform er is voor informatie en advies bij scheidingen. Momenteel zijn er 20 gemeenten aangesloten bij het Scheidingsplein.

In deze 6-delige vodcast serie van Het Scheidingsplein gaan inspirerende professionals en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek over de aanpak van complexe scheidingen.

Deel 1

Villa Pinedo

Met Sanne Abrahams (directeur Villa Pinedo) en Arne (ervaringsdeskundige).

Kinderen krijgen veel mee van de scheiding tussen ouders. Het scheidingsproces heeft vaak veel impact op kinderen. Stichting Villa Pinedo is er voor kinderen en jongeren van gescheiden ouders. Ze bieden een luisterend oor en steun, onder andere door jongeren te koppelen aan een online Buddy. De stichting werkt met 400 vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die náást de jongeren gaan staan. Die hun situatie begrijpen en de juiste vragen weten te stellen. Kinderen staan er vaak alleen voor en voelen zich vaak niet begrepen. Villa Pinedo brengt hier verandering in. Het kind kan weer het kind zijn.

Deel 2

Wijkteams

Met Janco Schlaman (Wijkteam Stede Broec) en Nathali Overdam (Wijkteam Hollands Kroon).

Een wijkteam kan helpen de communicatie tussen ouders te verbeteren. Via het wijkteam kunnen ouders samenwerken aan het belang van de kinderen, omdat men altijd de ouders van hun kinderen blijven. Ondanks dat eenieder op een eigen manier invulling geeft aan de opvoeding. Zowel ouders als kinderen kunnen terecht bij wijkteams voor een luisterend oor, advies en doorverwijzingen. Bij de wijkteams zijn verschillende professionals (hulpverleners/therapeuten) aanwezig die kunnen helpen.

Deel 3

GGD

Met Monique Klein-Vriend (GGD Hollands Noorden) en Arne (ervaringsdeskundige Villa Pinedo).

De GGD is opvoedadviseur en kan dus ook van hulp zijn als ouders besluiten uit elkaar te gaan. GGD Hollands Noorden biedt trainingen zoals “Kinderen scheiden mee” en “ScheidingsAtlas”. Om te voorkomen dat er verdere hulpverlening nodig is. Kinderen horen en voelen de ruzies en spanningen tussen ouders. Hoe kun je als ouders er voor je kinderen zijn zonder non-verbaal te laten zien dat er veel meer speelt. Dingen waar je je kind eigenlijk niet mee wil belasten. De GGD is er ook voor het ondersteunen van scholen en docenten.

Deel 4

Advocaten

Met Hannah Ruder (Oudegracht Advocaten en Mediators) en Arne (ervaringsdeskundige Villa Pinedo).

Hannah zet in op het de-escaleren van situaties. Ze wordt graag benaderd vóórdat de situatie uit de hand is gelopen. Maatschappelijk werkers, wijkteams en huisartsen mogen vroegtijdig contact leggen om te kijken of er mediation mogelijk is. Want mediation heeft de voorkeur. Ouders die werken met advocaten raken vaak verwikkeld in een strijd en de kinderen raken daarin helaas betrokken. Oudegracht Advocaten zijn sociaal maatschappelijke advocaten die escalaties proberen te voorkomen.

Deel 5

Veilig Thuis

Met Mariska ten Bruggencate (Veilig Thuis) en Arne (ervaringsdeskundige Villa Pinedo).

Veilig Thuis heeft een adviserende rol als het gaat om de veiligheid binnen gezinnen. Ook kunnen meldingen worden gemaakt door professionals zoals docenten en kinderopvang maar ook naasten zoals familie en buren. Iedereen kan ook anoniem bellen voor advies. Veilig Thuis doet een onderzoek en komt met een advies.

Deel 6

Jeugd- en gezinsbeschermers

Met Petra en Leonie (van de Jeugd- en Gezinsbescherming).

Je komt in aanraking met de jeugdbescherming als een kinderrechter hiertoe heeft besloten. Meestal gaat er heel veel aan vooraf voordat je bij de jeugdbescherming terecht komt. Jeugd- en gezinsbescherming werkt veelal in duo’s om een goed beeld te krijgen van de situatie van het gezin. Ze bieden begeleiding en een duidelijk advies aan de rechter in de meest uiteenlopende situaties zoals het wijzigen van omgang, zorg- en opvoedtaken.

Afsluiting

Met Marleen Ton (projectleider Scheidingsplein) en Arne (Ervaringsdeskundige Villa Pinedo).

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van diverse gemeenten in Noord Holland en hun ketenpartners. 

Meer informatie over dit initiatief vindt u op deze pagina.

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

Play Video