Skip to content

Over ons

Hoe is scheidingsplein ontstaan?

Het scheidingsplein is ontstaan vanuit de wens van alle gemeenten in Noord Holland Noord om hun inwoners vroegtijdig te ondersteunen bij een (voornemen tot) scheiding. Dit om te voorkomen dat de problematiek rondom een scheiding verergert. Zodat kinderen die betrokken zijn bij een scheiding geen onderdeel worden van het conflict tussen hun ouders. Daarnaast bleek dat het vaak niet bekend was dat ook een gemeente kan helpen bij een scheiding en inwoners naar hulp kan verwijzen.

Vanuit bovenstaande wens is een projectgroep gevormd met Parlan, Incluzio Hollands Kroon en Van Benthem & Keulen. Deze organisaties hebben vanuit hun eigen expertise meegedacht over een aanpak om complexe scheidingen in een vroeg stadium te voorkomen.

Uit deze samenwerking is deze website ontstaan, waarop we informatie geven en hulp aanbieden. Denk hierbij aan een spreekuur met het Juridisch Loket, telefonische hulp, mailen met het wijkteam, enzovoorts.

Inmiddels is scheidingsplein.nl een platform geworden voor hulp rondom scheidingen in veel gemeenten in Noord-Holland.

Staat uw gemeente nog niet op onze site?

Tot nu toe horen we positieve geluiden van inwoners van de betrokken gemeenten.
Wilt u ook de inwoners van uw gemeente ondersteunen met informatie en hulp rondom een scheiding?

Neem dan contact met ons via onze projectleider: Marleen Ton, marleenton@hollandskroon.nl

Overige vragen

Heeft u een algemene vraag over het scheidingsplein? Ook dan kunt u contact opnemen met onze projectleider: Marleen Ton, marleenton@hollandskroon.nl

Gemeente Stedebroec

De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Wijkteam

0228 511 528

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van diverse gemeenten in Noord Holland en hun ketenpartners. 

Meer informatie over dit initiatief en mogelijke samenwerkingen vindt u op deze pagina.

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

Play Video