Skip to content

Over ons

Hoe is scheidingsplein ontstaan?

Scheidingsplein is ontstaan vanuit de wens van de gemeente Hollands Kroon om in een vroege fase bij een scheiding hulp te bieden. Dit om te voorkomen dat de problematiek rondom een scheiding verergert. Zodat kinderen die betrokken zijn bij een scheiding geen slachtoffer worden van de scheiding van hun ouders. Daarnaast bleek dat het vaak niet bekend was dat ook een gemeente kan helpen bij een scheiding en inwoners naar hulp kan verwijzen.

Vanuit bovenstaande wens is een projectgroep gevormd met Parlan, Incluzio Hollands Kroon, de Jeugd & Gezinsbeschermers en Van Benthem & Keulen. Deze organisaties hebben vanuit hun eigen expertise meegedacht over een aanpak om vechtscheidingen in een vroeg stadium te voorkomen.

Uit deze samenwerking is deze website ontstaan, waarop we informatie geven en hulp aanbieden. Denk hierbij aan een spreekuur met het Juridisch Loket, telefonische hulp, mailen met het wijkteam, enzovoorts.

Inmiddels is scheidingsplein.nl een platform geworden voor hulp rondom scheidingen in veel gemeenten in Noord-Holland.

Staat uw gemeente nog niet op onze site?

Tot nu toe horen we positieve geluiden van inwoners van de betrokken gemeenten.
Wilt u ook de inwoners van uw gemeente ondersteunen met informatie en hulp rondom een scheiding?

Neem dan contact met ons via onze projectleider: Marleen Ton, marleenton@hollandskroon.nl

Overige vragen

Heeft u een algemene vraag over het scheidingsplein? Ook dan kunt u contact opnemen met onze projectleider: Marleen Ton, marleenton@hollandskroon.nl

Centrum voor jeugd en gezin Alkmaar

14072
Voor vragen over jeugdhulp (via gemeente Alkmaar)

Crisisdienst Jeugd NHN

088-7778887
Crisisdienst Jeugd NHN
Voor directe hulp buiten kantoortijden om (na 17:00 uur)

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van diverse gemeenten in Noord Holland en hun ketenpartners. 

Meer informatie over dit initiatief en mogelijke samenwerkingen vindt u op deze pagina.

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

Play Video